Tréning v komunitnom centre

     Vďaka novému vozidlu Kia ceed sa môžeme dostať bližšie k ľuďom, ktorí nás potrebujú. Dnes sme navštívili obec Nižný Lanec, cca 30 km od Košíc, aby sme v komunitnom centre trénovali s rómskymi deťmi poskytovanie prvej pomoci. Teší nás, že môžeme pomáhať aj takýmto vzdelávaním a praktickým tréningom – aby aj tieto deti mali plnohodnotnejší život a vedeli pomôcť pri ohrození zdravia či života. Veď práve v rómskych komunitách sú ľudia často odkázaní na pomoc jeden druhému.

     Už pri našom príchode nás milo prekvapila príjemná atmosféra, prostredie, aj samotní obyvatelia obce – popri deťoch tu boli aj chlapi a ženy, ktorí vykonávajú verejnoprospešné práce. Naša návšteva ich zaujala, potešilo ich, že sme prišli priamo za nimi, do ich prostredia. Na začiatku sme sa rozprávali o úrazoch a nebezpečenstvách a spojili sme to hneď s praktickými ukážkami prvej pomoci. Neskôr si už takmer každý chcel prvú pomoc precvičiť samostatne. A tak sme trénovali – nielen s deťmi, ale aj s dospelými. Výbornou pomôckou bol resuscitačný model, ktorý zaujal najmä deti, ale trénovali sme aj s dobrovoľnými figurantmi: prenos ranených, ošetrenie krvácajúcich rán, heimlichov manéver, polohy, alebo aj to ako reálne zavolať záchranku. Vďaka sponzorom sme mohli snahu detí v závere oceniť malou sladkosťou a umocniť im tak radosť zo stretnutia a z nových poznatkov.

     Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti budú vedieť v budúcnosti aj prakticky použiť. A o to nám ide.

Vďaka novému vozidku Kia cee´d sa môžeme dostať bližšie k ľuďom, ktorí to potrebujú. Dnes sme boli za rómskymi deťmi v Nižnom Lanci, aby sme s nimi trénovali poskytovanie prvej pomoci.

Ďalšie články