Učitelia – zdravotníci sa stretli na pôde SČK

Naša spolupráca so základnými školami v okrese každoročne vrcholí okresnou súťažou družstiev mladých zdravotníkov (DMZ), ktorú v tomto roku uskutočníme 5.6.2018 v Mestskom parku v Košiciach.

Pri tejto príležitosti sa včera zišli učiteľky a učitelia  základných  škôl z okresu Košice-okolie, ktorí sa aktívne venujú výučbe prvej pomoci na školách. Metodické stretnutie bolo zamerané na prípravu a pribeh súťaže DMZ, upresnili sme niektoré  nové postupy pri poskytovaní prvej pomoci, presne sme stanovili súťažné disciplíny a celkové organizačné zabezpečenie. Tešíme sa na stretnutie v deň súťaže!

A ešte odkaz pre učiteľov:  

U p r e s ň u j e m e  dátum vzniku národnej spoločnosti SČK – ktorý je súčasťou súťažného testu: Vedomosti o ČK. Deň vzniku SČK je 1.januára 1993. Stalo sa tak uznesením vlády SR č. 941 zo dňa 8.12.1992. Niekotré zdroje uvázajú deň vzniku 8.5.1993. Nie je tomu tak. V tomto termíne sa konal I. zjazd SČK, ale nie je to oficiálny dátum vzniku SČK.

 

Naša spolupráca so základnými školami každoročne vrcholí okresnou súťažou družstiev mladých zdravotníkov, ktorá sa v tomto roku uskutoční 5.6.2018 v  Mestskom parku v Košiciach.  Včera sa zišli učiteľky a učitelia základných škôl z okresu Košice-okolie, ktorí sa aktívne venujú výučbe prvej pomoci na školách.

Ďalšie články