Ukážky prvej pomoci na kúpalisku TRITON Košice

Dnes si naši dobrovoľníci Marek, Soňka a Jano pripravili prednášku a ukážky prvej pomoci na kúpalisku Triton v Košiciach. Simulovaná situácia po krkolomnom páde z tobogánu prekvapila a vystrašila mnoho ľudí, no po ubezpečení, že sa jedná iba o cvičenie a ukážku, si všetci vydýchli a so záujmom sa prizerali na to, čo sa deje. Nasledovalo niekoľko ďalších ukážok: zlomenina predlaktia, zlomenina kolena, popáleniny, krvácanie a iné. Dobrovoľníci boli k dispozícii od 15.00 do 18.00 hod. a odpovedali na zvedavé otázky návštevníkov z oblasti prevencie a prvej pomoci na kúpaliskách. Na záver sa dobrovoľníci rozprávali o chode a bežnej prevádzke kúpaliska aj s plavčíkmi a informovali sa o ich skúsenostiach z hľadiska bezpečnosti. Našťastie, smrteľných úrazov nie je veľa, na kúpaliskách pôsobia odborne pripravení plavčíci vodnej záchrannej služby, ale všetci uvítali takéto cvičenie, a ukážky prvej pomoci vzbudili záujem aj u širšej verejnosti. A o to nám šlo: vzbudiť záujem a hlavne učiť zachraňovať životy…

Viac o akcii bolo napísané v košickom denníku Korzár a teda aj na ich webovej stránke:

http://kosice.korzar.sme.sk/c/7925176/dochramany-toboganista-vydesil-ludi-na-kosickom-kupalisku.html

Dnes si naši dobrovoľníci Marek, Soňka a Jano pripravili prednášku a ukážky prvej pomoci na kúpalisku Triton v Košiciach. Simulovaná situácia po krkolomnom páde z tobogánu prekvapila a vystrašila mnoho ľudí, no po ubezpečení, že sa jedná iba o cvičenie a ukážku, si všetci vydýchli a so záujmom sa prizerali na to, čo sa deje.

http://kosice.korzar.sme.sk/c/7925176/dochramany-toboganista-vydesil-ludi-na-kosickom-kupalisku.html

Ďalšie články