Ukážky prvej pomoci v obci Valaliky

4.8.2015 sme v obci Valaliky v spolupráci s miestnymi sociálnymi pracovníčkami zorganizovali ukážku prvej pomoci pre miestnu komunitu. Ukážka sa veľmi osvedčila a deti boli nadšené. Niečo nové sa s nami naučili a dnes už samé vedia ako správne poskytnúť prvú pomoc. Akcia bola skvelá a dúfame, že sa čoskoro zase stretneme.

4.8.2015 sme v obci Valaliky v spolupráci s miestnymi sociálnymi pracovníčkami zorganizovali ukážku prvej pomoci pre miestnu komunitu. Ukážka sa veľmi osvedčila a deti boli nadšené.

Ďalšie články