Už ste darovali 2 % zo svojej dane ?

Aj náš územný spolok SČK by sa rád uchádzal o vašu priazeň. Vaše 2 % môžu pomôcť pri mimoriadnych a krízových situáciách, pri poskytovaní nevyhnutnej humanitárnej pomoci a tiež pre skvalitnenie terénnych sociálnych služieb pre odkázaných a zdravotne znevýhodnených občanov.

Naše obchodné meno: Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie
Sídlo:                          Komenského 19, 040 01 Košice
Právna forma:               Slovenský Červený kríž             
IČO:                             00416207

Aj náš územný spolok by sa rád uchádzal o vašu priazeň. Vaše 2 % môžu pomôcť zmierniť utrpenie. Zdá sa vám to málo? Nám nie !

Ďalšie články