Už ste darovali svoje 2 % z dane?

Milí priatelia,

aj v tomto roku sa uchádzame o Vašu podporu a priazeň.

Darujte nám 2 % z Vašej dane a pomôžte nám plniť naše hlavné poslanie – zmierňovať a predchádzať utrpeniu.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné meno:    Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice – okolie
Sídlo:                       Komenského 19, 040 01 Košice
Právna forma:         Slovenský Červený kríž
IČO/SID:                   00416207

Povedzte o možnosti darovať 2 % Červenému krížu aj svojim priateľom a známym.

Ď A K U J E M E !

Milí priatelia, aj v tomto roku sa uchádzame o Vašu podporu a priazeň. Darujte nám svoje 2 % z dane a pomôžte nám zmierňovať utrpenie. ĎAKUJEME !

Ďalšie články