Valentínskakvapka krvi a prvá pomoc

Dnes sme navštívili Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. Stále pokračuje celoslovenská kampaň Valentínska kvapka krvi, a práve spomínané gymnázium sa do nej zapojilo zorganizovaním mobilného odberu krvi pre svojich študentov, pedagógov, ale aj rodičov. Na odber sa dostavilo 21 darcov, niektorí však museli byť zo zdravotných dôvodov vyradení. Zaujímavý deň sme im spestrili ukážkami a tréningom prvej pomoci, ktorý sa stretol u študentov i pedagógov s dobrým ohlasom. Tešíme sa, že mladí ľudia majú záujem pomáhať a že ľudskosť a ochrana zdravia a života sú pre nich stále známe a vzácne pojmy. Ďakujeme!

Dnes sme navštívili Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. Stále pokračuje celoslovenská kampaň Valentínska kvapka krvi, a práve spomínané gymnázium sa do nej zapojilo zorganizovaním mobilného odberu krvi pre svojich študentov, pedagógov, ale aj rodičov.

Ďalšie články