VEĽA LÁSKY s našim zdravotným dozorom

V Dome kultúry v Štóse sa v tomto týždni uskutočnil benefičný koncert pre mnetálne postihnutých pod názvom Veľa lásky. Boli sme pri tom a zabezpečovali zdravotný dozor. Krásna akcia pre skupinu ľudí, ktorí žijú svoj život prevažne v ústavoch a sú odkázaní na pomoc iných.  Pozvanie prijali viaceré známe osobnosti  – skupiny, speváci a moderátor Jožo Pročko, ktorý navodil výbornú atmosféru. Aj pre nás to bolo silné spojenie príjemného s užitočným. Veľa lásky všetkým!

V Dome kultúry v Štóse sa v tomto týždni uskutočnil benefičný koncert pre mentálne postihnutých s názvom "Veľa lásky". Boli sme pri tom a zabezpečovali zdravotný dozor.

Ďalšie články