Veľa lásky

Už niekoľko rokov zabezpečujeme zdravotnú asistenciu na veľkom benefičnom podujatí "Veľa lásky". Aj v tomto roku sa už tradične zišli mentálne postihnutí v Dome kultúry v Štóse, aby zažili veľa lásky a bohatý kultúrny program, na ktorom vystúpilo viacero umelcov. Dnešný deň bol plný lásky, pochopenia, zábavy a radosti,  a my sme zažívali túto radost s nimi. Potešil nás aj fakt, že nikto neutrpel žiadne zranenie, ani v jednom prípade sme nemuseli zasahovat.

Milí postihnutí priatelia, zažívajte veľa lásky nielen raz ročne v Štóse, ale každý deň! Veď vy ju rozdávate vo svojom okolí veľmi často celkom nezištne 🙂

Aj v tomto roku sme poskytovali zdravotnú asistenciu na benefičnom podujatí "Veľa lásky", ktoré sa už tradične konalo v Dome kultúry v Štóse.

Ďalšie články