Vianočné prianie

Milí červenokrížski priatelia,

prajeme vám a vašim drahým milostiplné a požehnané vianočné sviatky! 

Nech tradičné posolstvo týchto posvätných dní prinesie do našich sŕdc a do našich rodín túžbu po pravých hodnotách lásky, dobra a pokoja, aby sme nezabúdali na iných a boli plní empatie a ochoty pomáhať – lebo práve to je našim vzácnym poslaním.

Šťastné a veselé Vianoce, priatelia!

Milí červenokrížski priatelia, prajeme vám a vašim drahým milostiplné a požehnané vianočné sviatky !

Ďalšie články