VŠETKY KURZY POZASTAVENÉ

Vzhľadom na súčasný stav šírenia pandémie koronavírusu  O Z N A M U J E M E, že pozastavujeme výučbu všetkých kurzov  – až do odvolania. O zmenách a opätovnom obnovení výučby vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Vzhľadom na súčasný stav šírenia koronavírusu o z n a m u j e m e, že pozastavujeme výučbu všetkých kurzov až do odvolania.

Ďalšie články