Všetky potrebné informácie k oceňovaniu darcov

Slávnostné odovzdávanie plakiet darcom krvi z okresu Košice-okolie  sa v roku 2020 kvôli pandémii coronavírusu    N E U S K U T O Č N Í .  Darcovia krvi  obdržia ocenenia POŠTOU.

 

Postup na získanie plakety za bezpríspevkové darcovstvo krvi:

Ak spĺňate nárok na udelenie niektorej z plakiet za darovanie krvi – je potrebné vyplniť tlačivo "Návrh na udelenie vyznamenania za bezpríspevkové darcovstvo krvi", ktoré nájdete na pracovisku odberov krvi a ktoré Vám musia potvrdiť tamojší pracovníci.
Návrh vložíte do schránky, ktorá je na recepcii pracoviska. Návrhy pravidelne vyberáme a spracúvame.
 
Darcov krvi oceňujeme 1x ročne –  v júni, pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi. Bronzové plakety zasielame poštou. Ostatní darcovia obdržia pozvánku na slávnostné oceňovanie darcov poštou.

 

KEDY MÔŽETE DAROVAŤ KRV?

– máte od 18 do 60 rokov
– neprekonali infekčnú žltačku typu B.C, nie ste nosičom HIV, neprekonali ste syfylis, nie ste sexuálnym partnerom ľudí s uvedenými chorobami a  neprišli ste s nimi v poslednom roku do styku
– posledný rok ste nepodstúpili žiadnu operáciu, nie ste tetovaný, liečený akupunktúrou, nemali ste prepichované uši, alebo iné časti tela, nedostali  ste transfúziu krvi, plazmy, nepodstúpili ste endoskopické vyšetrenie
– nepatríte k rizikovo sa správajúcim jedincom
– ste minimálne 4 týždne po doužívaní akýchkoľvek ATB (antibiotík)
– ste minimálne 2 týždne bez hnačky, bez horúčky
– ste minimálne 1 týždeň po zubnom ošetrení (vŕtanie, extrakcia zubu)
– netrpíte aktuálne herpesom
– aktuálne ste mimo obdobia menštruácie (+/- 3 dni), tehotenstva a dojčenia
– posledných 48 hodín ste nepodstúpili žiadne preventívne očkovanie
– ste minimálne 1 rok po pôrode alebo ukončení tehotenstva
– neužívate pravidelne dlhodobo žiadne lieky
 

KRV TRVALO NEMÔŽU DAROVAŤ

– Užívatelia drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo, teraz alebo v minulosti
– Poskytovatelia alebo prijímatelia platených sexuálnych služieb
– Muži, praktizujúci pohlavný styk s mužmi
– Ľudia promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov
– Užívatelia anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom
– Tí, ktorí sú liečení na poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami
 

PAMÄTAJTE SI

Darovanie krvi nie je spôsobom otestovania sa na nosičstvo krvou prenosných chorôb! Pamätajte na to ešte predtým, než sa rozhodnete stať sa darcom krvi.

V prípade, že si nie ste istí, či ste vhodným kandidátom na darovanie krvi, vopred zavolajte do transfúziologického pracoviska a vašu situáciu skonzultujte s lekárom.

Kontakt:
055/62 206 13, 0903 558 934, kosice-okolie@redcross.sk

 

OCENENIA PRE DARCOV KRVI

 

bronzová plaketa – po 10. odbere

strieborná plaketa – po 20. odbere

zlatá plaketa – ženy po 30. odbere, muži po 40. odbere

diamantová plaketa – ženy po 60. odbere, muži po 80. odbere

 medaila MUDr. Kňazovického – ženy po 80. odbere, muži po 100. odbere

 

         

1972