Zdravotný dozor a ukážky prvej pomoci počas letných aktivít

Aj keď sú dni dovoleniek a prázdnin, my pracujeme. V uplynulých dňoch sme zabezpečovali zdravotné dozory pri viacerých letných aktivitách. Začali sme na Majstrovstvách Slovenska v hip-hope, dozerali sme na bezpečnost vo viacerých obciach na Dní obcí, v Slanskom regióne aj na Dňoch regiónu v Kalši. V Lemešanoch sme dbali na bezpečnosť pri súťaži zdatnosti v elektrárni, v Olšovanoch sme učili deti poskytovať prvú pomoc v rámci prázdninových aktivít  miestneho spolku SČK. Upynulá sobota patrila v Sokoľanoch tiež Červenému krížu, v rámci Dňa obce sme trénovali  prvú pomoc a dbali na bezpečnosť pri bohatom programe. Našťastie, máme aktívnych mladých dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní aj v týchto horúcich dňoch urobiť niečo užitočné pre druhých. Ďakujeme za spoluprácu!

Aj keď sú dni dovoleniek a prázdnin, my pracujeme. V uplynulých dňoch sme zabezpečovali viaceré zdravotné dozory pri rôznych letných aktivitách v okrese.

Ďalšie články