Zdravotný dozor na púti v Malej Vieske

Pri príležitosti kresťanského sviatku Narodenia Panny Márie sa v Družstevnej pri Hornáde, v časti Malá Vieska, konala tradičná púť, ktorá pritiahla veriacich  zo širokého okolia.

Aj my sme boli pri tom a zabezpečovali sme zdravotný dozor. Bezpečnosť veľkého množstva ľudí musí byť zabezpečená, čo je veľmi správne.

Zdravotný dozor zabezpečujeme na rôznych podujatiach. Tentoraz sme boli na púti v Malej Vieske (časť Družstevnej pri Hornáde).

Ďalšie články