Žiaci zo Základnej školy v Čani vedia pomáhať

Aj keď ešte nie jú dospelí, snažia sa zachraňovať iných. Žiaci zo Základnej školy v Čani sa učia poskytovať prvú pomoc a pomáhajú aj iným spôsobom.

Pozvali medzi seba našu školiteľku prvej pomoci, ktorá im na cvičných figurínach i na ich spolužiakoch predviedla život zachraňujúce úkony. A žiaci s nadšením trénovali. Zaujalo ich to, veď takto môžu zachrániť ľudský život. Na škole už niekoľko rokov pracuje  aj zdravotnícky krúžok, v ktorom sa deti pod vedením pani učiteľky PaedDr. Tomkovej pripravujú na súťaž družstiev mladých zdravotníkov. Vedomosti už majú, to je isté, predčasom boli trénovať v našej učebni a boli sme milo prekvapení čo všetko nám predviedli.

Škola sa môže pýšiť ešte jednou nevšednou aktivitou: žiaci a ich učitelia už po niekoľkýkrát pozvali do školy mobilnú odberovú jednotku z NTS a pozvali rodičov, susedov a priateľov, aby darovali krv – pre záchranu iných. "Otec, mama, poďte zachraňovať životy" znelo heslo dňa. A rodičia prišli. Stali sa tak vzácnym vzorom pre svoje deti – inú výchovu k darcovstvu ani nepotrebujú. Krásna a nevšedná školská aktivita. Ďakujeme, milí žiaci, rodičia a darcovia krvi, ďakujeme milí učitelia i vedenie školy!
 

Aj keď ešte nie sú dospelí, snažia sa zachraňovať iných. Žiaci zo Základnej školy v Čani sa učia prvú pomoci a pomáhajú aj iným spôsobom.

Ďalšie články