Životne dôležité vedomosti v ZŠ Nižná Myšľa

Vedomosti z poskytovania prvej pomoci môžu byť životne dôležité. Vedia o tom aj v Základnej a Materskej škole v Nižnej Myšli – a preto nič nenechávajú na náhodu. Pozvali nás, aby sme ich naučili poskytovať prvú pomoc. Veď čo keď sa stane niečo vážne?! Školy sídlia v jednej budove a tá je denne plná šantivých detí….

A tak minulý piatok zasadli do lavíc namiesto žiakov všetci učitelia a absolvovali náš základný kurz prvej pomoci. Naučili sa najdôležitejšie život zachraňujúce úkony a prakticky si vyskúšali postupy prvej pomoci na figurínach. Ohlas bol veľmi dobrý. Účastníci odporúčajú tento kurz všetkým učiteľom…

Ďakujeme za uznanie! Kiežby tieto vedomosti radšej nemuseli nikdy využiť. Želáme všetkým život bez úrazov a nehôd!

Ale čo keď…..?!

Vedomosti z poskytovania prvej pomoci môžu byť životne dôležité. Vedia o tom aj v Základnej a Materskej škole v Nižnej Myšli, preto nič nenechávajú na náhodu.
 

Ďalšie články