Kurzy inštruktora prvej pomoci v roku 2016

Slovenský Červený kríž, ústredný sekretariát v Bratislave v roku 2016 organizuje Kurz inštruktora prvej pomoci v nasledovných termínoch:

19. – 21. február 2016 – KURZ UKONČENÝ
20. – 22. máj 2016 – KURZ UKONČENÝ
23. – 25. september 2016 – KURZ UKONČENÝ 

25. – 27. november 2016 – KURZ UKONČENÝ

Viac informácií o kurze po zaslaní vyplnenej prihlášky na adresu silvia.erdelyiova(at)redcross.sk.

Termíny realizácií Kurzu inštruktora prvej pomoci v roku 2016.