Kurz inštruktora prvej pomoci

Aktuálne dostupné termíny kurzu a preškolenia sa zobrazia po zvolení možnosti vo formulári.

Ulica, popisné číslo, mesto, PSČInformácie o ochrane údajov nájdete tu:
https://redcross.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Účastníci kurzu

Registrácia na kurz 

Fakturácia 

Vzdelávacia inštitúcia

Garanti

Lektori kurzu

Výučbové miesta 

Odporúčaná literatúra ku kurzu inštruktora prvej pomoci 

Úspešný absolvent akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci získa potvrdenie s platnosťou na dobu 5 rokov. Po skončení platnosti, ak chce pokračovať vo výučbe prvej pomoci absolvuje preškolenie. 

Kurz inštruktora prvej pomoci je akreditovaným vzdelávacím programom (ust. § 40 zákona č. 578/2004 Z.z.), a zdravotnícky pracovník jeho absolvovaním získava do zápočtu sústavného vzdelávania 18 kreditov (MZ SR).