Kurz inštruktora prvej pomoci

Vzdelávacia inštitúcia

Slovenský Červený kríž je oprávnený uskutočňovať výučbu Kurzu inštruktora prvej pomoci na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva č. S13651-2018-OZdV-3 s účinnosťou do 12. 11. 2023

Garanti kurzu
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
MUDr. Jozef Köppl, MHA
MUDr. Marcel Brenner

Lektori kurzu
zdravotnícki pracovníci, lekári, sestry a záchranári s niekoľkoročnou praxou vo výučbe prvej pomoci pôsobiaci vo svojej profesii, teda z praxe (Vestník MZ SR 2019)

Účastníci kurzu
zdravotnícki pracovníci s vyšším odborným alebo vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych štúdiách (podľa § 27 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2010 Z. z.)

Cieľom kurzu je naučiť inštruktorov vyučovať prvú pomoc laickú verejnosť.

Cenník platný od 1. 10. 2020
Kurz inštruktora prvej pomoci – nový inštruktor                   300.- eur
Kurz inštruktora prvej pomoci – preškolenie                          200.- eur

 
Zľava pre členov lektorského zboru SČK
Kurz inštruktora prvej pomoci – nový inštruktor                   265 eur
Kurz inštruktora prvej pomoci – preškolenie                          180 eur

Termíny kurzu 2021 

Preškolenie                         2. – 3. júla 2021 v Bratislave

Nový inštruktor PP            10. – 12. septembra 2021 v  Bratislave

 

Po doručení prihlášky Vám bude mailom odoslaná pozvánka s harmonogramom výučby a podrobnejšími informáciami ku kurzu inštruktora prvej pomoci.

Kontakt
Silvia Erdélyiová: silvia.erdelyiova@redcross.sk