Kurz inštruktora prvej pomoci

Ulica, popisné číslo, mesto, PSČ

Ako spracovávame Vaše osobné údaje si prečítajte TU.

Účastníci kurzu

Registrácia na kurz 

Fakturácia 

Vzdelávacia inštitúcia

Garanti

Lektori kurzu

Výučbové miesta 

Odporúčaná literatúra ku kurzu inštruktora prvej pomoci 

Úspešný absolvent akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci získa potvrdenie s platnosťou na dobu 5 rokov. Po skončení platnosti, ak chce pokračovať vo výučbe prvej pomoci absolvuje preškolenie. 

Kurz inštruktora prvej pomoci je akreditovaným vzdelávacím programom (ust. § 40 zákona č. 578/2004 Z.z.), a zdravotnícky pracovník jeho absolvovaním získava do zápočtu sústavného vzdelávania 18 kreditov (MZ SR).