Kurz inštruktora prvej pomoci

Ulica, popisné číslo, mesto, PSČ

Ako spracovávame Vaše osobné údaje si prečítajte TU.

zdravotnícki pracovníci s vyšším odborným alebo vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych štúdiách (podľa § 27 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2010 Z. z.)

Cieľom kurzu je naučiť inštruktorov vyučovať prvú pomoc laickú verejnosť.

Záujemca sa registruje na kurz inštruktora prvej pomoci po prečítaní Organizačného poriadku kurzu, cenníka prostredníctvom formulára vyššie. 

Záujemcovia o individuálny termín KIPP a skupina záujemcov o kurz z jednej organizácie sa môžu registrovať prostredníctvom e-mailu: silvia.erdelyiova@redcross.sk

Všetkým registrovaným záujemcom bude vystavená faktúra, poslaná prostredníctvom mailu. 

Slovenský Červený kríž je oprávnený uskutočňovať výučbu Kurzu inštruktora prvej pomoci na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva č. S13651-2018-OZdV-3 s účinnosťou do 12. 11. 2023

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Mgr. et MUDr. Jozef Kőppl, MHA
MUDr. Marcel Brenner
Mgr. et Bc. Jozef Kojš, MBA 

zdravotnícki pracovníci, lekári, sestry a záchranári s niekoľkoročnou praxou vo výučbe prvej pomoci pôsobiaci vo svojej profesii, teda z praxe (Vestník MZ SR 2019)

Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, Bratislava 

Príručka pre kurz inštruktora prvej pomoci (doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., 2023)  

Úspešný absolvent akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci získa potvrdenie s platnosťou na dobu 5 rokov. Po skončení platnosti, ak chce pokračovať vo výučbe prvej pomoci absolvuje preškolenie. 

Kurz inštruktora prvej pomoci je akreditovaným vzdelávacím programom (ust. § 40 zákona č. 578/2004 Z.z.), a zdravotnícky pracovník jeho absolvovaním získava do zápočtu sústavného vzdelávania 18 kreditov (MZ SR).