Kurz vodnej záchrannej služby SČK 1. stupeň

Plavčík pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné vane a bazény s maximálnou hĺbkou vody do 130 cm. (RRaLz)

Predmet činnosti: zaistenie prevencie nehôd a utopení, schopnosť vytiahnutia postihnutej osoby z vody, poskytnutie nutnej pred lekárskej prvej pomoci

Podmienky prijatia do kurzu:

  • veková hranica 18 rokov,
  • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
    • 50 m voľný spôsob – M 1:00 min., Ž 1.10 min.
    • preplávanie 10 m pod hladinou vody na zadržaný nádych
    • mŕtvy ťah (dead lift) – M 80 kg, Ž 60 kg

Rozsah výučby: 13 hodín