Kurz vodnej záchrannej služby SČK 2. stupeň

Bronz – Water Rescue swiming pool – plavčík pre bazény

Predmet činnosti: zaistenie záchrannej služby, prevencie nehôd a utopení v bazénoch, plaveckých zariadeniach a umelých kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou

Podmienky prijatia do kurzu:

  • veková hranica 18 rokov,
  • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
    • 300 m (prvých 100 m kraul do 2:00 min. + 200 m prsia celkovo do 7:00 min.)
    • plávanie pod vodou na nádych (štart skokom) – M/ 25 m, Ž/ 20 m

Rozsah výučby: 49 hodín