Kurz vodnej záchrannej služby SČK 3. stupeň

Striebro – Water Rescue open water – plavčík na otvorenú vodu

Predmet činnosti: zaistenie záchrannej služby, prevencie nehôd a utopení v bazénoch, plaveckých zariadeniach, umelých a prírodných kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou, zaistenie záchrannej služby pri rekreácii, vodných športoch a súťažiach na veľkých vodných plochách a tokoch, účasť v záchrannom družstve VZS SČK pri živelných pohromách.

Podmienky prijatia do kurzu:
 • absolvent kvalifikačného stupňa Bronz:
  • prax v oblasti VZS v rozsahu min. 12 mesiacov potvrdená prevádzkovateľom resp. MS VZS SČK
  • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
   • 400 m voľný spôsob (prvých 200 m kraul do 3:40 min.) celkovo M 8:30 min. Ž 9:00 min.
   • 20 m plávanie pod vodou na nádych (štart z vody)
 • u uchádzačov, ktorý nie sú držiteľmi kvalifikačného stupňa Bronz:
  • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
   • 400 m v. sp. (prvých 200 m kraul do 3:40 min) celkovo M 8:30 min Ž 9:00 min.
   • 20 m plávanie pod vodou na nádych (štart z vody)

Rozsah výučby: 53 hodín, resp. 28 hodín pre držiteľov kvalifikačného stupňa Bronz.