Kurz vodnej záchrannej služby SČK 4. stupeň

Zlato – vedúci strediska Vodnej záchrannej služby SČK

Predmet činnosti: organizačne – riadiaca činnosť pri zabezpečovaní preventívnej a priamej záchranárskej činnosti na veľkých vodných plochách a tokoch, zaistenie prevencie nehôd a utopenia v bazénoch, plaveckých zariadeniach, umelých a prírodných kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou, zaistenie záchrannej služby pri rekreácii, vodných športoch a súťažiach na veľkých vodných plochách a tokoch, účasť v záchrannom družstve VZS SČK pri živelných pohromách.

Podmienky prijatia do kurzu:

  • absolvent kvalifikačného stupňa Striebro
  • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • prax v oblasti VZS SČK v rozsahu min 36 mesiacov potvrdená prevádzkovateľom, resp. MS VZS SČK
  • držiteľ preukazu vodca malého plavidla
  • držiteľ potápačskej kvalifikácie min. P 1
  • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
    • 100 m kraul M 1:40 min. Ž 1: 50 min.
    • 100 m znak súpažný M 2:10 min. Ž 2: 20 min.

Rozsah výučby: 39 hodín