Kurz vodnej záchrannej služby SČK 5. stupeň

Inštruktor Vodnej záchrannej služby SČK

Predmet činnosti: má právo viesť výučbu v kurzoch základných kvalifikácií VZS SČK s právnou zodpovednosťou. Môže byť menovaný do skúšobných komisií kurzov ako predseda alebo člen.

Kvalifikácia je udeľovaná na základe splnenia stanovených podmienok. Kvalifikáciu udeľuje na základe písomného návrhu MS VZS SČK a vedúcich Školiacich stredísk VZS SČK po schválení vo Výkonnej rade VZS SČK Prezídium VZS SČK.

Podmienky pre návrh na udelenie kvalifikácie Inštruktor VZS SČK:

  • veková hranica 25 rokov,
  • minimálne 5 rokov práce v MS VZS SČK potvrdené riadnou registráciou,
  • platná kvalifikácia min. Striebro,
  • kvalifikácia pre špecializáciu a potápač P 2,
  • absolvovanie kurzu inštruktor VZS SČK,
  • pedagogické vzdelanie.

Kvalifikáciu Inštruktor špecialista (lektor) VZS SČK je možné udeľovať špičkovým odborníkom v jednotlivých predmetových skupinách alebo príbuzných odboroch profilujúcich výcvik plavcov záchranárov v jednotlivých kategóriách. Kvalifikáciu inštruktor špecialista (lektor) VZS SČK udeľuje Prezídium VZS SČK na základe písomného návrhu MS VZS SČK a vedúcich Školiacich stredísk VZS SČK po schválení vo Výkonnej rade VZS SČK.

Rozsah výučby: 26 hodín