Ľudská krv je živá tekutina, ktorá sa nedá ničím nahradiť

Aj dnes, keď nás ohrozuje šíriaci sa koronavírus, je darovanie krvi veľmi dôležité. Ako je to s darovaním krvi počas zákazu vychádzania, prečo je nevyhnutné, aby darca oznámil, keď ochorie na COVID-19, prečo je krv karantenizovaná? Na časté otázky darcov krvi, ktoré súvisia so súčasnou situáciou odpovedá v rozhovore pre Slovenský Červený kríž,  MUDr. Mária Hanáčková, hlavná lekárka pre hematológiu a transfúziológiu ProCare Svet zdravia.

Darcovia aj v dnešnej dobe darujú krv s nádejou, že pomôžu pri záchrane života a zdravia. Mnohých však trápi myšlienka, či nemôžu ublížiť pacientom, ak nevedia pred darovaním, že sú pozitívni na COVID-19  a krv darovali.  

Doteraz sa prenos ochorenia COVID-19 krvou nepotvrdil. Napriek tomu,  k tejto možnosti stále pristupujeme ako k potenciálnemu riziku a odobratú krv karantenizujeme na 14 dní. Každý darca je poučený o potrebe hlásiť akékoľvek známky infektu. V prípade, že nám darca po darovaní oznámi, že je uňho potvrdená infekcia COVID-19, odobratú krv likvidujeme. Pokiaľ ide o neinfekčné ochorenia, ktoré v čase darovania neboli známe, určite tým darca krvi príjemcovi neublížil.

Môže sa darca nakaziť koronavírusom pri darovaní krvi?

Aj pri darovaní krvi sú prítomné rovnaké rizikové faktory možnej nákazy SARS CoV2 ako pri akejkoľvek inej činnosti. Samozrejme sa tieto riziká snažíme znížiť na najnižšiu možnú mieru. Z toho dôvodu sú zrušené výjazdové odbery krvi, preto je dobré objednať sa na konkrétny deň, aby sme dopredu vedeli približný počet darcov. Neodmietneme však ani dopredu neohlásených. Samozrejmosťou je vyžadovanie prekrytia časti tváre rúškom, resp. podľa najnovších odporúčaní respirátorom typu FFP2, dezinfekcia rúk pri vstupe na odberné miesto, pravidelná dezinfekcia odberového lôžka po každom darcovi, používanie jednorazového materiálu. Známe pravidlo R-O-R.

V súčasnosti platí núdzový stav, uvoľňovanie, ako aj sprísňovanie opatrení sa riadi COVID automatom. Jedným zo zavedených opatrení je aj zákaz vychádzania. Ako toto obmedzenie ovplyvňuje záujemcov o darovanie krvi?

Po každom vyhlásení lockdownu sme okamžite pocítili pokles darcov krvi. Každý lockdown mal a má svoje výnimky. Jednou z nich je návšteva lekára. Aj darovanie krvi znamená návštevu lekára, keďže každý darca krvi pri každom darovaní absolvuje predodberové vyšetrenie lekárom. Na druhej strane, možno by stálo za zmienku medzi výnimky zaradiť aj darcovstvo krvi.

 

Aké sú najčastejšie príčiny, pre ktoré je darovanie krvi u darcov oddialené na niekoľko dní, resp. mesiacov?

Medzi najčastejšie príčiny vyradenia darcu krvi z darovania na niekoľko dní patrí napr. vytrhnutie zuba, keď je spravidla odklad sedem dní po vytrhnutí alebo odklad darovania o jeden týždeň po antibiotickej liečbe. Medzi iné príčiny, ktoré dočasne vyradia darcu krvi z darovania, patria chirurgické zákroky, liečebné a diagnostické endoskopické výkony, ako napr. GFS, kolonoskopia, artroskopia a pod. Vo všetkých týchto prípadoch je čas vyradenia šesť mesiacov. U mladých ľudí je častou príčinou oddialenia možnosti darovať krv piercing, tetovanie alebo permanentný mejkap. Aj v týchto prípadoch je možné darovať krv najskôr šesť mesiacov po kozmetickom výkone.

Záujemcovia o darovanie krvi sú častokrát v neistote, či sú vhodnými kandidátmi na darovanie, pretože aj ich trápia rôzne ochorenia.

Pokiaľ ide už o známe ochorenia, tak napr. onkologickí pacienti sú z darovania vyradení, pri ostatných ochoreniach, pokiaľ ide o stabilizovaný priebeh, napr. cukrovka na diéte, darovať krv je možné. Trvalo vyradení sú ľudia s cukrovkou na inzulíne, ľudia trpiaci epilepsiou. Darovať však môžu aj tí, ktorí majú dobre kontrolovaný vysoký krvný tlak, ľahko zvýšený cholesterol či alergici s ľahším priebehom.

Čo by ste na záver odkázali tým, ktorí sa rozhodujú darovať krv po prvýkrát?  

Darovanie krvi je rozhodnutie výsostne osobné a pritom ide o nesmierne humánny čin. Ľudská krv je živá tekutina, ktorá sa nedá ničím nahradiť. Je nevyhnutá na navrátenie zdravia a záchranu života. Pokiaľ sa rozhodujete, tak teraz je ten správny čas.

Ďakujeme za rozhovor.

MUDr. Mária Hanáčková,
hlavná lekárka pre hematológiu a transfúziológiu ProCare Svet zdravia

S MUDr. Máriou Hanáčkovou, hlavnou lekárkou pre hematológiu a transfúziológiu ProCare Svet zdravia, sa rozprávala Bc. Silvia Erdélyiová, koordinátorka pre prvú pomoc a darcovstvo krvi SČK.

            

Kampaň Valentínska kvapka krvi® trvá päť týždňov, od 15. februára do 19. marca 2021. Verejnosť sa do kampane stále môže zapojiť na celom Slovensku darovaním krvi na odberových miestach Národnej transfúznej služby SR a na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc. Kampaň Valentínska kvapka krvi® je ochrannou známkou Slovenského Červeného kríža.

Ďalšie články