Aktivity Klubu zdravých materských škôl

Výtvarná súťaž

Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK Levice vyhlasuje 2. ročník prezentácie výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku okresu Levice zameranej na zdravotnú výchovu.

Súťaž na tému „Pomáhať druhým sme sa naučili, keď sme boli ešte malí“ je určená 5-6 ročným deťom, ktoré navštevujú materskú školu.

Termín odovzdania výtvarných prác (kresba, maľba, kombinovaná technika vo formáte A3, maximálne A1) do obvodných kôl je 6. apríl 2017. Obvodné kolá budú v Leviciach, Šahách, Tlmačoch a Želiezovciach. Usporiadatelia obvodných kôl zašlú 10 vybraných prác do ústredného kola najneskôr do 24. apríla 2017 do MŠ, Tekovská ul. 28, Levice.

Slávnostná vernisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov bude 20. mája 2017 v areáli Levického hradu počas kultúrneho podujatia Noc múzeí a galérií 2017 pri príležitosti osláv 90 ročnej existencie Tekovského múzea v Leviciach.

Propozície boli zaslané elektronicky všetkým materským školám okresu Levice v mesiaci január 2017.

Koordinátorka podujatia:
Bc. Valéria Bajanová, Materská škola Tekovská ul. 28, Levice 934 01
Telef. č.: 036/6312565, E-mail: lv.ms.tekovska@gmail.com

________________________________________________________________________

Malí zdravotníci 2017

24. ročník prehliadky „Malí zdravotníci“ sa uskutoční v mesiacoch máj – jún a bude spojený s odberom krvi v termínoch:

obvod Levice: 16. mája 2017, Tekovské múzeum v Leviciach

obvod Želiezovce: 23. mája 2017, Kultúrny dom v Plavých Vozokanoch

obvod Tlmače: 30. mája 2017, Kultúrny dom v Tlmačoch (Lipník)

obvod Šahy: 6. júna 2017, Materská škola s VJM – Óvoda, Hviezdoslavova 32, Šahy – odber krvi; Materská škola, Hviezdoslavova 30, Šahy – prehliadka

Počas prehliadky bude realizovaný odber krvi v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. a v Leviciach od 7:30 hod. do 11:30 hod.
Na prehliadke budú 5-6 ročné deti ošetrovať simulované poranenia (odrenina, popálenina, uštipnutie, resp. pichnutie, krvácanie z nosa), privolajú pomoc, preveria si poznatky z dopravy (prechádzanie cez vozovku), môžu pozorovať činnosť lekára, zdravotných sestier a darcov pri odbere krvi.

Vítaní sú všetci darcovia, ktorí si nájdu čas a v uvedený deň prídu darovať krv. Ďakujeme.