Aktivity Mládeže SČK Levice

Dorotka a jej priatelia
Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi vo veku 16 až 30 rokov. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej "Dorotky", ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc. Deti v materskej škole sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov "učia" ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku vedia deti pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity. Mládežníci sú pre nich pozitívnymi príkladmi "dospelákov", ktorým sa chcú podobať. Pre mládežníkov je projekt možnosťou načerpať skúsenosti s prácou s deťmi a aktívne využívať svoj voľný čas formou dobrovoľníctva.

HIV/AIDS prevencia (HAP)
Hlavným cieľom projektu je, prostredníctvom besied iniciovať diskusiu o problematike šírenia pohlavne prenosných chorôb a HIV/AIDS medzi mládežou na Slovensku, so zameraním na prevenciu HIV/AIDS využívajúc metódu simulácie reálnych situácií prostredníctvom prístupu mladých ľudí k mladým.

 

Sviečkový pochod
Je neodmysliteľnou časťou prevencie HIV/AIDS. Koná sa vždy pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, každoročne 1.decembra. Hlavnou myšlienkou projektu je boj proti diskriminácii a stigmatizácii ľudí s HIV/AIDS. Zakladateľom tohto projektu bol v r.1997 mládežník z ÚzS SČK Levice. V dnešnej dobe je to už medzinárodný projekt.

 

Projekt prvej pomoci (3P)
Cieľom projektu 3P je šíriť poznatky o prvej pomoci, Každoročne vykonávame desiatky ukážok prvej pomoci na školách a podujatiach určených pre širokú verejnosť. Realizujeme lokálne školenia prvej pomoci pre našich členov a dobrovoľníkov a spolupodieľame sa na organizácii súťaží prvej pomoci.