Beh za sedem princípov

Aktivita mesiaca september

Dňa 28. septembra 2015 sa žiaci Spojenej školy internátnej v Leviciach zapojili k oslave 50. výročia Červeného kríža a Červeného polmesiaca netradičným behom za sedem princípov.
Žiaci 5. ročníka behali symbolický štafetový beh so svojimi pedagógmi Marcelou Matejovovou, Danielou Demovou a Petrom Benčekom okolo areálu svojej školy a sedemkrát si odovzdali štafetu so siedmimi princípmi. Do tohto behu sa zapojila aj ambasádorka behu Michaela Kúdeľová, ktorá tiež behala spolu s deťmi. Počas behu povzbudzovali piatakov žiaci Humanitkovia, ktorí sú zapojení do projektu SČK. Podporu im prišla vyjadriť aj Natália Benčeková, dobrovoľníčka Mládeže SČK. Týmto behom sme našich piatakov a šiestakov začlenili a uviedli do projektu Humanitko.
Po náročnom behu sme zorganizovali besedu s ambasádorkou Michaelou Kúdeľovou, ktorá deťom porozprávala o svojich zážitkoch z OH v Soči 2014, na ktorej sa zúčastnila ako hokejová rozhodkyňa. Zaujímavé rozprávanie obohatila fotkami z hokejových zápasov a zážitkov zo Soči. Deti si mohli prezrieť rozhodcovský dres, píšťalku a hokejový puk z olympiády. Miška nám prezradila, že nie je len hokejovou rozhodkyňou, ale aj bežkyňou a ľadovou medvedicou. V závere darovala deťom frisbee, lietajúci tanier, ktorý jej darovala rozhodkyňa z Kanady.

Sme radi, že sme sa aj my mohli takýmto spôsobom zapojiť do Behu za sedem princípov.

M. Matejovová, realizátorka projektu Humanitko na Spojenej škole internátnej v Leviciach