Camfil kvapka krvi 15.3.2017

Ďakujeme všetkým darcom krvi, ktorí sa rohodnú prísť podporiť 7. ročník Camfil kvapka krvi. Vďaka predchádzajúcim ročníkom sa podarilo odovzdať už vyše 150 litrov tejto vzácnej tekutiny.