III. ročník Memoriálu Soničky Sládečekovej

Spomienkový odber krvi

V utorok 22. septembra sme po tretíkrát spomínali kvapkami krvi na našu kolegyňu Soničku Sládečekovú, ktorej životným poslaním sa stalo šírenie myšlienky bezpríspevkového darcovstva krvi. Na hematologicko-transfuziologické odd. nemocnice v Leviciach prišlo darovať krv celkom 62 darcov, z toho piati darovali krv po prvýkrát. Iniciatívu prišli podporiť aj študenti Obchodnej akadémie pod vedením profesorky Ivety Lešťanovej. Všetkým darcom zo srdca ďakujeme a veríme, že aj cez Soničkin memoriál bude nových darcov krvi len pribúdať.