Jarná kvapka krvi 2019

http://levice.redcross.sk/ako_darovat_krv

Jarná kvapka krvi 2019

Jarná kvapka krvi 

 

Utorok, 9.4.2019 organizuje SČK územný spolok Levice v spolupráci s mládežou SČK a za pomoci NTS Nové Zámky "JARNÚ KVAPKU KRVI"

Odber sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Vincenta v Leviciach v čase od 8,00 -10,00

Prosíme študentov, pedagógov, občanov mesta Levice …. pomôžte nám pomáhať ……. prídte darovať krv !!!!!!!!!!!