Kampaň za zvýšenie gramotnosti v poskytovaní prvej pomoci

Podporte našu kampaň!

Koncom júna 2015 levický územný spolok SČK  v spolupráci so Strednou odbornou školou pod amfiteátrom v Leviciach a Záchrannou zdravotnou službou v Leviciach úspešne rozbehli kampaň „Boj s negramotnosťou v poskytovaní prvej pomoci“. Jej cieľom je vzdelávať mladých ľudí v prvej pomoci, naučiť ich základy prvej pomoci, aby vedeli reagovať v život ohrozujúcich situáciách a dokázali zachrániť ľudský život. O živote často rozhodujú sekundy, a preto treba vedieť konať rýchlo a správne, nestačí len čakať na príchod profesionálov. Cez www.prvapomoc.sk študenti absolvujú on-line kurz prvej pomoci, ktorý si následne doplnia na našich kurzoch praktickým nácvikom jednotlivých zručností na modeloch a modelových situáciách. Po úspešnom ukončení získajú potvrdenie, ktoré môžu využiť napr. aj ako budúci vodiči. 

Podporte našu kampaň a vyplnente krátky dotazník.

Anonymný online dotazník nájdete na adrese http://sou-levice.sk/dotaznik/.