Letný rekondičný tábor 2015

SČK na bicykloch vo Vysokých Tatrách

17.8.2015 – 23.8.2015

V dňoch 17. – 23. 8. 2015 sa v rekreačnom zariadení Slovenského Červeného kríža – v chate Henryho Dunanta v Mlynčekoch – vo Vysokých Tatrách uskutočnil letný rekondičný tábor pod záštitou ÚzS SČK v Leviciach pre 20 detí z Levíc a okolia.
Podobne ako po minulé roky, deti vo veku od 8 do 15 rokov pod vedením svojich vedúcich – Mgr. Petra Benčeka, Oľgy Szalmovej, Martina Máťaša a Radky Lizákovej mali zabezpečený bohatý program, s prihliadnutím na ich vek a záujmy, ale taktiež so zameraním a s cieľom ich všestranného pohybového a osobnostného rozvoja.
Hlavnou náplňou boli: cykloturistika, športové aktivity, hry a oddych v krásnej prírode Vysokých Tatier, výučba a vzdelávanie v oblasti aktivít SČK, ako sú: ukážky poskytovania prvej pomoci zraneným v rôznych kritických situáciách, osvojenie si návykov a zručností potrebných pri záchrane ľudského života, teoretické oboznámenie sa s činnosťou SČK na Slovensku, darcovstvom krvi, činnosťou na školách a pod.
Premiérovo v tomto roku bola jednou z hlavných každodenných náplní cykloturistika, kedy sa deti spolu so svojimi vedúcimi presúvali všade na svojich bicykloch a po cyklotrasách Tatranského národného parku najazdili počas týždňa viac ako 120 kilometrov. Deti navštívili múzeá a radnicu v meste Kežmarok, kde ich osobne prijal primátor mesta, Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, Beliansku jaskyňu v Tatranskej Kotline, športoviská v obci Mlynčeky, oddýchli si vo wellness centre v Kežmarských Žľaboch, absolvovali niekoľko kilometrové cyklotúry, spojené s poznávaním tatranskej flóry a fauny. Chlapci a dievčatá denne prekonávali samich seba, "lámali rekordy" a pricestovali domov plní zážitkov a pocitov, s novými kamarátmi a s predsavzatím, že na budúci rok sa stretnú opäť a opäť na bicykloch.