Memoriál MUDr. Harineka 2017

V Nových Zámkoch sa počas posledného víkendu pred letnými prázdninami hromadne zachraňovali životy na 25. ročníku celoslovenskej súťaže SČK.

Levice v tomto roku nemali zastúpenie súťažného družstva, napriek tomu na celoslovenskej súťaži pomohli ako spoluorganizátor a zabezpečili maskérky poranení a jedného rozhodcu. Oľga Szalmová, hlavná maskérka, Mgr. Iveta Lešťanová, Eva Kyselová, Gabriel Halász, rozhodca. Levické družstvo prvej pomoci sa na Harinekov memoriál pripravovalo, ale pre vypadnutie niektorých členov družstva muselo svoju účasť odvolať.

Tlačovú správu nájdete na konci stránky pod fotografiami.