Miniškola prvej pomoci

Aktivita mesiaca september

Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci – 12. september – sa Mládež Slovenského Červeného kríža v Leviciach rozhodla zorganizovať akciu pod názvom MINI ŠKOLA PRVEJ POMOCI. V sobotu 19. septembra vytvorili mládežníci pre návštevníkov obchodného centra Dituria v Leviciach rôzne stanovištia, kde sa mohli naučiť základy záchrany ľudského života, či jednoduchú prvú pomoc pri domácich úrazoch. K ukážkam patrili aj odmeny pre deti v podobe omaľovaniek a veľký záujem bol aj o možnosť namaskovať si realistické poranenia. Aj prostredníctvom tejto akcie sme sa snažili poukázať na to, že každý z nás má schopnosť naučiť sa pár jednoduchých úkonov, ktoré pomôžu zachrániť ľudský život. Preto nesmieme byť ľahostajní, aby sme vedeli pomôcť nielen našim blízkym, keď sa ocitnú v ohrození života.