Pomáhať sme sa neučili keď sme boli ešte malí

3. ročník prezentácie výtvarnej tvorivosti

3. ročník prezentácie výtvarnej tvorivosti 

 

Dňa 19.6.2018 sa uskutočnila prezentácia výtvarnej tvorivosti zameranej na zdravotnú výchovu. Nádherné práce detí na tému "Pomáhať sme sa neučili keď sme boli ešte malí " , ktoré postúpili a boli ocenené sú dôkazom toho, že svet vnímaný očami detí je unikátny a nenapodobiteľný.

Výstavu a program organizoval Klub zdravých materských škôl v spolupráci s Územným spolkom SČK v Leviciach. Išlo o 3. ročník súťaže a o 25. rok spolupráce klubu s územným spolkom.

Všetky práce detí ako aj panie učiteľky dostali od sponzorov pekné darčeky. Náš spolok si vybral prácu s názvom " záchranársky vrtuľník" a autorku sme sami ocenili. Tento obrázok bude po skončení súťaží malí zdravotníci krášliť stenu kancelárie pani riaditeľky.