Súčinnostné cvičenie v Bátovciach

Aktivita mesiaca august

Praktický výcvik zameraný na činnosť povodňovej záchrannej služby Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému, sa uskutočnil na vodnej nádrži Lipovina v Bátovciach, v termíne 5.-7.8.2015. Pre členov Humanitárnej jednotky SČK a dobrovoľných zdravotníkov SČK je to príležitosť na precvičenie súčinnosti a zručností v poskytovaní prvej pomoci pre záchranu ľudského života. V tomto roku sa cvičenia zúčastnilo 10 dobrovoľníkov (8 LV,2 NR) a 2 zamestnanci územného spolku. Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu a vzájomnú podporu.