Učiteľská kvapka krvi

9. ročník

Vo štvrtok 26. marca už po 9-krát tiekla krv na Spojenej škole internátnej v Leviciach. Darovať túto vzácnu tekutinu prišlo spolu 63 darcov, z toho viac ako tretina boli prvodarcovia.

Všetkým zo srdca ďakujeme!