Výtvarná súťaž

Zapojte sa do 17.4.2016 do výtvarnej súťaže so svojou materskou školou.

Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach vyhlasuje 1. ročník prezentácie výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku okresu Levice zameranej na zdravotnú výchovu.

Súťaž na tému „Pomáhať druhým sme sa naučili, keď sme boli ešte malí“ je určená 5-6 ročným deťom, ktoré navštevujú materskú školu.

Termín odovzdania výtvarných prác (kresba, maľba, kombinovaná technika vo formáte A3, maximálne A1) do obvodných kôl je 17. apríl 2016. Obvodné kolá budú v Leviciach, Šahách, Tlmačoch a Želiezovciach. Usporiadatelia obvodných kôl zašlú 10 vybraných prác do ústredného kola najneskôr do 25. apríla 2016 do MŠ, Perecká 41, Levice.

Slávnostná vernisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov bude 21. mája 2016 v areáli Levického hradu počas kultúrneho podujatia Noc múzeí a galérií 2016.

Propozície boli zaslané elektronicky všetkým materským školám okresu Levice v mesiaci december 2015.

Koordinátorka podujatia:
Darina Kováčová, Materská škola, Perecká ul. 41, Levice 934 01
Telef. č.: 036/6312196, E-mail: msperecka.lv@gmail.com