Benefity pre mnohonásobných darcov krvi

Na základe spolupráce Územného spolku SČK v Leviciach a mesta Levice bol prijatý návrh na benefity pre mnohonásobných darcov krvi. Držitelia Kňazovického medaily ako aj držitelia diamantovej a zlatej plakety si môžu uplatiť zľavu na kultúrne podujatia organizované MsKS Levice, zľavu z parkovania v meste či z dane za psa, taktisto môžu získať voľný vstup na plaváreň alebo kúpalisko Margita Ilona.

V súvislosti s tým dávame do pozornosti o.i. oslobodenie dane za psa, ktoré je potrebné uplatniť do 31.1.2017. Bližšie informácie spolu s tlačivom nájdete na stránke mesta: http://www.levice.sk/ako-vybavit-.phtml?module_id=273678

Úplný zoznam všetkých benefitov a spôsob ich uplatnenia nájdete v prílohe nižšie.

Po rozkliknutí nájdete zoznam benefitov, ktoré ponuká mesto Levice pre mnohonásobných darcov krvi.

Ďalšie články