Jarná kvapka Mládeže SČK Levice

Jarná kvapka Mládeže je lokálnou aktivitou, ktorá vznikla ako doplnková aktivita ku Kvapke Mládeže SČK Levice.
Urobte dobrú vec – zachráňte život – DARUJTE KRV.