Memoriál Soničky Sládečekovej, I. ročník odberu krvi

Memoriál Soničky Sládečekovej, I. ročník odberu krvi