Memoriál Soničky Sládečekovej, II. ročník odberu krvi

Memoriál Soničky Sládečekovej, II. ročník odberu krvi