Oceňovanie darcov 2019

Oceňovanie darcov 2019 – hotel Astrum