Jarná kvapka Mládeže SČK Levice

Jarná kvapka Mládeže je lokálnou aktivitou, ktorá vznikla ako doplnková aktivita ku Kvapke Mládeže SČK Levice. V roku 2019 sa uskutočnil prvý ročník s krásnym počtom 51 darcov krvi z toho až 31 prvodarcov. Tešíme sa na Vás na ďalších odberoch.
Urobte dobrú vec – zachráňte život – DARUJTE KRV.

GALÉRIA – JARNÁ KVAPKA MLÁDEŽE