Kompenzačné pomôcky

Požičiavanie kompenzačných pomôcok – Uvedená sociálna služba, je určená osobám s nepriaznivým zdravotným stavom vedúcim k odkázanosti na pomôcku na určitú prechodnú dobu.

kontakt: 0910 116 111, p. Ondrejková Zlatica

invalidný vozík 10,-€ / mesiac
chodítko pevné 7,- € / mesiac
chodítko na kolieskach bezplatne
nákupné chodítko na kolieskach 7,-€/mesiac
 toaletná stolička na kolieskach 7,-€ / mesiac
toaletná stolička drevená 3,50€/ mesiac
zdvíhacie zariadenie samostatné 10,-€ / mesiac
zvyšovač WC s príklopom 5,- €/mesiac
stolička do vane 3,50€/ mesiac
tlakomer 10 – € / mesiac
polohovateľná posteľ – kovová 7,- € / mesiac
polohovateľná posteľ – drevená 15,-€ / mesiac
matrac 5,- €/mesiac
barle bezplatne
jedálenský stolík 5,- €/mesiac