Kurzy prvej pomoci

Naučte sa poskytovať prvú pomoc vďaka našim kurzom!

O živote totiž často rozhodujú sekundy, konať musíme rýchlo a správne!

Slovenský Červený kríž zabezpečuje akreditované kurzy prvej pomoci v rozsahu 8, 16 a 33 hodín pre širokú verejnosť, firmy a organizácie, ako aj pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a profesionálnych vodičov.

Do kurzu sa môže prihlásiť každý, kto chce vedieť pomôcť človeku v ohrození života, ten, kto sa chce naučiť podať prvú pomoc ešte pred príchodom profesionálov.  Teoretické vedomosti a nácvik niekoľkých jednoduchých úkonov vám dodajú sebaistotu a odvahu.

Získate :

  • Certifikát
  • Právne a odborné krytie povinnosti zabezpečiť prvú pomoc podľa zákona
  • Odbúrame bariéry z poskytnutia prvej pomoci
  • Čas, miesto a obsah prispôsobíme Vašim potrebám
  • Tréning na elektronickom modely a figurínach všetkých vekových kategórií
  • Výučbu pod vedením kvalifikovaných inštruktorov
  • Dáme Vašim pracovníkom niečo, čo využijú všade: na pracovisku, v rodine, na firemných akciách, služobných cestách, na dovolenkách, v záhrade, v domácnosti, pri športe

video upútavka pre záujemcov

Kurz prvej pomoci je možné absolvovať v priestoroch ÚzS SČK v Leviciach na Poľnej ulici č. 6

O najbližších termínoch kurzov sa môžete informovať na t.č. 036/6307900 , 0910 742 383 , prípadne nám napíšte: programy.lv@redcross.sk

Navštívte aj Krajinu záchrancov na http://www.prvapomoc.sk/

Slovenský Červený kríž je držiteľom Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní osvedčenia o akreditácii Kurzu prvej pomoci č. 05231-12/2009-OZdV zo dňa 9. 3. 2009.