Kvapka Mládeže SČK

Kvapka Mládeže je lokálnou aktivitou, ktorú realizujeme od roku 2015. Každoročne sa nám darí prilákať veľký počet darcov (25 darcov krvi v roku 2015; 37 v roku 2016; 40 v roku 2017; až 63 darcov krvi v roku 2018 a 35 darcov v roku 2019). Nesmierne nás teší záujem mladých ľudí o bezpríspevkové darcovstvo krvi.
Urobte dobrú vec – zachráňte život – DARUJTE KRV

GALÉRIA – KVAPKA MLÁDEŽE