Letný tábor Kollárová

LETNÝ TÁBOR SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA 2019

Termín: 14.7.-20.7.2019

Miesto: Chata Kollárová, Ostrý Grúň

Odchod autobusu: nedeľa 14.7.2019 o 8.00 – Poľná 6, SČK Levice

Cena: 150,-€

Pri odchode treba odovzdať: písomné prehlásenie rodičov o bezinfekčnosti preukaz poistenca potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane liekov, ktoré dieťa užíva (je súčasťou prihlášky) – ak je potrebné upozorniť zdravotníka na určité zdravotné problémy, resp. iné zvláštnosti u dieťaťa, upozornenie je treba napísať do tlačiva vyhlásenia rodičov.

Príchod: dňa 20.7.2019 medzi 13:30-14:30 hod. na parkovisko na Poľnej č.6 v Leviciach (sídlo SČK)

POTREBNÉ DOKUMENTY:

prihláška na tábor

potvrdenie od lekára a zákonného zástupcu