Memoriál Soničky Sládečekovej, II. ročník odberu krvi

V stredu 27.8.2014 sa jedáleň územného spolku SČK v Leviciach zmenila na transfúznu stanicu. Odberom krvi sme spomínali na našu kolegyňu Soničku Sládečekovú, ktorá pracovala ako koordinátorka pre bezpríspevkové darcovstvo krvi. II. ročník Memoriálu prišlo podporiť 44 darcov krvi, z ktorých krv mohlo darovať 36. Všetkým darcom srdečne ďakujeme! Rovnako ďakujeme aj za podporu v médiách Slovenská Brána a Pohronie.

0