Prepravná služba

Prepravná služba – je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej   na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom   s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

ÚzS SČK vykonáva prepravnú službu od roku 1997. Preprava bola v začiatkoch zabezpečovaná osobnými vozidlami, bez špeciálnej úpravy.

Od roku 2016 bolo uvedené do prevádzky špeciálne upravené vozidlo typu Citroën  Jumper, ktoré spĺňa podmienky pre prepravu zdravotne ťažko postihnutých osôb aj vozičkárov. Vozidlo je 8 miestne, v špeciálnej výbave má nájazdovú plošinu pre vozičkárov, protišmykovú podlahu, klimatizáciu, znížený nástupný schodík pre prepravované osoby. Preprava odkázaných osôb je ďalej uskutočňovaná osobnými vozidlami KIA Ceed a Fiat Doblo. Prepravná služba disponuje kompenzačnou pomôckou schodolez, ktorá umožňuje prenos imobilných klientov.

Cenník: 

0,20 €/km  – zazmluvnení klienti  – obyvatelia mesta Levice posudení na individuálnu prepravu ( preprava v meste Levice 1,40€)

0,30 €/km – klienti  – obyvatelia mesta Levice bez posudku ( preprava v meste Levice 1,90€ ) 

0,40€/km –  ostatní klienti  ( obyvatelia obcí, neodkázaní na individuálnu prepravu…)    

Doplnkové služby:

schodolez – cena 5€/ použitie  ( na základe individuálneho zhodnotenia pracovníka SČK v záujme bezpečnosti klienta)

asistencia – sprevádzanie pacienta  – 10€ / deň

Objednávky: 0910 116 111
E-mail: callcentrum.lv@redcross.sk